Brudd i forhandlingene mellom Telia/Get og Discovery