• Tilknytning

Tilknytning Fiber

Fremføring av fiber

Hvordan fibernettet bygges frem til sluttkunden varierer fra område til område. I enkelte områder legges den i bakken og i andre henges kabelen i eksisterende stolper.

  • Ved henging av luftkabel vil disse henges parallelt med eksisterende strømkabler så langt det er mulig. Om din bolig er i et område som bygges med luftkabel, og du likevel ønsker kabel lagt i bakke, har du mulighet til å sørge for graving frem til nærmeste stolpe selv.
  • I områder der fibernettet skal graves ned må kunden selv sørge for graving av rør for fiberkabel fra tomtegrense til husveggen.
  • Når kabelen er ført frem til husveggen monteres en utvendig veggboks. Fra veggboksen føres det en annen kabel inn i huset. Denne føres fram til den innvendige fibersentralen.

Installasjon inkluderer:
• Alt av utvendig arbeid på husvegg
• Fremføring av innvendig kabel
• Fibersentral montert av installatør

Installasjon inkluderer ikke:
• Installasjon av stikkontakt
• Kobling av Cat6 nettverkskabel
• Kobling av fibersnor

Tilknytningspris

Standard tilknytningspris varierer noe fra område til område. I noen områder kan det også komme anleggsbidrag i tillegg. Totalpris for tilknytning og evt. anleggsbidrag i ditt område fremkommer når du skriver inn postnummer i bestillingsskjemaet.

Aktivering av tjenester

Når alt er klart og dine tjenester er aktivert vil du motta en tekstmelding om dette og nødvendig påloggingsinfo.

Les mer om hva som kreves av egeninnsatsen, den innvendige installasjonen, trådløs internett etc i brosjyren her.

Tilknytning Radio

Internett via radioteknologi er signaler som sendes fra våre mastepunkter ut til kundene.

  • Installasjon hjemme hos kunden gjøres av våre montører.
  • Installasjonen inkluderer montering av radioantenne med veggfeste og strekking av kabel inn til innvendig strømadapter.

Tilknytningspris

Tilknytningsprisen er standard 3990,-

Hva får du:

Med radiobasert bredbånd fra Trollfjord Bredbånd får du stabil høy hastighet. Det er ingen begrensning på datamengde. Månedsprisen er fast. Vi har god erfaring med radiobasert bredbånd og vi har dyktige ansatte som kan mye om denne teknologien. Vi leverer radiobredbånd til mange fornøyde kunder.

Trådløst internett:

Hvis du ønsker trådløst internett må du koble en trådløs ruter til strømadapteret. Les mer og få tips om trådløst internett her.

Du kan bruke nettverkskabel dersom ikke ønsker trådløst internett.

Fri sikt:

Leveranse av radiobasert bredbånd forutsetter at det er fri sikt mellom din kundeantenne og vår basestasjon.

Det kan være at et hus, trær, en haug eller annet blir i veien. I slike tilfeller kan vi likevel klare å levere signal til deg, det gjelder bare å finne en praktisk løsning. Vi vil da forsøke å finne en plassering av antenna borte fra huset, på en plass der det er fri sikt til basestasjonen. Det kan være på en fjøs, på en haug eller tilsvarende.

Antenna kan normalt sett monteres med opptil 100 m lang datakabel inn til huset, men i spesielle tilfeller har vi mulighet til å forlenge kabelen enda mer.