Tidvise brudd på internett på Hamarøy tirsdag 28/5

I forbindelse med feilretting av en basestasjon på Nes på Hamarøy tirsdag 28/5, vil kunder kunne oppleve brudd på internettforbindelsen på opptil ca. 30 minutter.

Arbeidet vil finne sted i tidsrommet 10 – 14.