RETTET kl. 1600. Driftsmelding TROLLFJORD BREDBÅND 28.08.2019 -utfall på coax Melbu.

Vi har dessverre utfall for våre kunder i området Lyngveien, Heggveien, Hesteskoveien, Fjellveien, Ringveien, Aspveien, Seljeveien og Engveien på Melbu. Utfallet skylles antakelig kabelfeil. Vi jobber med å få lokalisert og utbedret feilen. Rettetid er foreløpig ikke kjent.

Feilen identifisert og rettet kl. 16.00

Vi beklager ulempene.