RETTET 29.06.2021 kl. 15:00 -Driftsmelding Trollfjord Bredbånd Tirsdag 29.06.2021 – Driftsforstyrrelser radiobredbånd i Vesterålen

Vi har drifstforstyrrelser knyttet til frekvensendringer i vårt radionett i regionen.
Dette forårsaker at enkelte av våre kunder blir fri for internett i perioder.

Vi beklager ulempen dette medfører og vi jobber med feilretting.