Forsinket faktura strøm

Tekniske problemer hos vår systemleverandør medfører at faktura for strøm i august er forsinket.
Det arbeides med løsning, og slik det ser ut pr nå så vil det bli fakturert i løpet av uke 39.