RETTET: Utfall internett og TV Andenes/Bleik

Pga brann i nabolaget med påfølgende strømbrudd medførte dette strømbrudd på noe av vårt utstyr på Andenes.

Feilen oppsto: Kl 05.20

RETTET: 07.25