Trollfjord Bredbånd -driftsmelding Steigen, 09.04.2019; Problemer med at internett-tilgang forsvinner. RETTET

Feilen ble rettet 11.04.2019. Det kan hende det er nødvendig med omstart på utstyr. Ta i så fall strømmen på fibersentral, og evt. Get-dekodere, og la de være strømløse i ca. 20 sek. før de kobles til igjen.
__________________________________________________
Vi har for tiden problemer med våre tjenester i Steigen. Enkelte kunde opplever at internett-tilgang plutselig blir borte. Vi jobber med å finne årsaken, og få rettet feilen.

Midlertidig løsning vil være å ta strømmen på fibersentralen i ca. 20 sekunder, før man kobler den til igjen.

Vi beklager ulempene.