Ustabilt internett Vågan: Sydalen

Vi opplever for tiden ustabilitet på vår forbindelse til vårt radiobredbånd-utstyr i Sydalen. Dette medfører at kunder kan oppleve en del variasjoner med hastigheten.

Feilsøking pågår.

Rettetid: Foreløpig ukjent.