RETTET: Utfall bredbånd Ballangen: Strømbrudd i store deler av Ballangen påvirker bredbåndsleveransen

Kl 1145 i morges var det et større strømbrudd i Ballangen.

De aller fleste kundene kom inn igjen etter strømbruddet, men vi har dessverre noen kunder som fortsatt er berørte av fremdeles pågående strømbrudd sør i kommunen. Dette påvirker kunder som bor i områdene Råna, Forneset og områdene Hekkelstrand, Karvevik, Hestvika, Bøstrand og Djupvik.

Kl 1415 har vi fått tilbake strømmen på Forneset, og Hålogaland Nett melder om at feilsøk fremdeles pågår i Arnes-området etter feil.

Normal drift fra kl 1433. Alle våre bredbåndskunder skal nå ha fått forbindelsen tilbake igjen.