Vedlikehold fiber yttersida Hadseløya

Onsdag 12.06 vil vi utføre vedlikehold av vårt fibersamband langs yttersia av Hadseløya.

Dette medfører brudd for våre tv og internett-kunder fra området Vatndal-krysset, Breivik, Dragnes, Rørvik, Teigan, Jerpvoll og til og med Finnsæther.

Forventet normal drift fra kl 16.00.