Å BLI
FIBERKUNDE

Fremføring av fiber

Trollfjord Bredbånd bygger fibernett frem til sluttkunde ved å benytte eksisterende stolper for luftkabel, eller graving der dette ikke er mulig. I utgangspunktet benyttes det luftkabel så lenge det eksisterer stolper innenfor 70 meter fra din eiendom.

I områder der fibernettet skal graves ned er det avtalt at du selv sørger for graving av rør for fiberkabel fra din tomtegrense til husveggen. Se punkt 2. Egeninnsats.

Om din bolig er i et område som bygges med luftkabel, og du likevel ønsker kabel lagt i grøft, har du mulighet til å sørge for graving frem til nærmeste stolpe selv. Ta kontakt med kundesenteret for å avtale dette.

Ved henging av luftkabel vil disse henges parallelt med eksisterende kabler så langt det er mulig. Det planlegges med maksimum to, unntaksvis tre fiberkabler per spenn mellom stolper. Kablene som henges opp er 6.5-11mm i diameter.

I enkelte stolper monteres en fordelingsboks i toppen av stolpen, som den enkelte abonnent sin fiberkabel kobles inn mot.

På husveggen vil abonnentkabelen festes høyt oppe, som regel rett under eksisterende strømkabel. Kabelen føres ned langs yttervegg og avsluttes i en utvendig veggboks. Fra veggboksen føres det en annen kabel inn i huset, denne er beregnet for både inn- og utvendig bruk.

Montasje av denne kabelen inngår i Innvendig installasjon, som er beskrevet lengre ned.

Egeninnsats

Entreprenør legger rør frem til din tomtegrense, og legger av en kveil som du skal legge i en grøft som går fra tomtegrensen fram til husveggen.

Start med å legge ut røret på bakken der hvor du vil grave, fra startpunktet ved tomtegrensen og helt fram til husveggen. Ikke kapp røret. Pass på at det ikke kommer vann, jord eller lignende inn i røret. Unngå å skade eksisterende installasjoner på eiendommen din.

Grøften du graver bør være ca. 20-30 cm dyp. Bruker du en smal spade når du graver går jobben raskere.

Se punkt “3. Innvendig Installasjon” for valg av punkt på yttervegg hvor rør føres frem til.

Kabelrøret legges deretter ned i grøften. Grøften må være gravd slik at det ikke blir knekk på kabelrøret. Røret må ikke bøyes mer enn det vil gjøre dersom du legger det rundt et bilhjul.

Fyll grøften med den samme massen som du gravde opp. Pass på at røret ikke ligger mot skarpe kanter, og bruk gjerne sand rundt røret for å skjerme det.

Vent med å fylle igjen grøfta den siste meteren foran grunnmur til entreprenør har montert fiberkabelen.

Når du er ferdig med egeninnsatsen kan du ta kontakt med kundesenteret og melde fra om dette.

Innvendig installasjon

Noen ganger vil innvendig installasjon utføres før fibernettet er ferdig bygd. Dette gjøres slik at du raskest mulig vil bli koblet opp når nettet er klart.

Innvendig installasjon omfatter fremføring av fiberkabel fra utvendig veggboks frem til innvendig fiberkontakt.

I tillegg monteres fibersentral som er knutepunktet for tjenestene som Trollfjord Bredbånd leverer. Det må være en ledig stikkontakt der denne skal plasseres. Sentralen inneholder en trådløs ruter, men du kan også benytte egen ruter. Trollfjord Bredbånd leverer også en løsning som ved å plassere ut flere enheter løser dekningsproblemer i større boliger. Dette produktet heter AirTies og kan bestilles hos kundesenteret.

Om man kun skal benytte innebygd ruter for trådløst nett bør plassering av fibersentral være nærmes der nettet brukes mest. Sentralen kan ikke da plasseres i skap eller bak andre hindringer for det trådløse signalet. Installatør vil veilede deg om plassering.

TV-dekodere kobles mot fibersentral med CAT6 nettverkskabel. Plassering av fibersentral bør derfor være i nærheten av ett eller flere TVer.

Aktivering av tjenester

Når alt er klart og dine tjenester er aktivert vil du motta en tekstmelding om dette og nødvendig påloggingsinfo.

Installasjonen inkluderer …

 • Alt av utvendig arbeid på husvegg. Veggboks plasseres på samme yttervegg som abonnentkabel strekkes/graves inn til, eventuelt tilstøtende vegg om dette er mer hensiktsmessig.
 • Fremføring av innvendig kabel fra veggboks til innvendig kontakt, inkludert gjennomboring av husvegg. Innvendig kontakt plasseres på samme eller tilstøtende innervegg som utvendig veggboks. Det er inkludert opptil 10 meter kabellegging fra utvendig veggboks til innvendig kontakt.
 • Fibersentral monteres av installatør ved fiberkontakt, og kobler denne til med 0.5m fibersnor. Om fibersentral ønskes plassert et annet sted enn ved fiberkontakt, vil installatør utlevere fibersnor i egnet lengde som kunden selv må sørge for å legge opp innvendig.

Installasjonen inkluderer ikke …

 • Installasjon av stikkontakt for strøm
  til fibersentral og/eller TV-dekoder.
 • Kabling av CAT6 nettverkskabel
  fra fibersentral til TV-dekoder.
 • Kabling av fibersnor mellom
  fiberkontakt og fibersentral