• Sikker og stabil strømforsyning

    Daglig er alle oss i sving for å påse at hjem og bedrifter har en sikker og stabil strømforsyning.

    Få mer informasjon

Strømstans

Tilsyn (DLE)

Nettselskaper er med hjemmel i eltilsynsloven pålagt å føre tilsyn med elektriske anlegg innenfor sitt forsyningsområdet.

Strømnett

Her finner du informasjon om strømnett, leveringsplikt, kompensasjon, energiutredninger og beredskap.

Tekniske tjenester

Informasjon om byggestrøm, gravemelding, installatørmelding og andre tekniske tjenester.