Sjekk pågående strømstans og planlagte utkoblinger