Nettleie

Nettleietariffen er prisen for transport av kraft fra produksjonssted og fram til kunde.

Produkter og priser

Få mer info om nettleietariffer for 2022.

Ventetariff

Få mer informasjon om ventetariff.

Leverandørbytte

Som nettkunde kan du selv velge hvem som skal levere kraft hjem til deg.

Avtalevilkår

Se våre tilknytningsvilkår og nettleievilkår.

Om nettleie

Når du bruker strøm må du betale for to produkter. Nettleie for å få strømmen transportert gjennom ledningsnettet hjem til deg og for strømleveransen, som er selve forbruket ditt.

Nettleie
Nettleien betaler du til din lokale netteier, som eier strømnettet der du bor. Den sikrer deg at du får strømmen hjem til deg. Nettvirksomheten er strengt regulert fra myndighetene og nettleien fastsettes årlig basert på inntektsrammer gitt av NVE.

«Nettleien skal gi nettselskaper inntekt til dekning av kostnader ved transport av strøm, gitt effektiv drift, utnyttelse og utvikling av nettet» (kilde NVE)

Du kan lese mer om regulering av nettleien hos NVE. Nettselskapet har leveringsplikt til deg. Les mer om leverviksplikten her.

Nettleien består av en fast del og variabel del. I nettleiens variable del inngår forbrukeravgiften (el-avgiften) til staten, Enova avgiften, samt merverdiavgift(Privathusholdninger i Nordland, Troms og Finnmark er fritatt for mva).

Forbruksavgiften er i 2022 for ordinært bruk i januar, februar og mars 8,91 øre/kWh og fra og med april 15,41 øre/kWh. For industri er forbruksavgiften 0,546 øre/kWh.

Enova avgiften er for husholdninger på 1 øre pr kWh strøm som forbrukes. For andre kundegrupper er avgiften inkludert i fastleddet med kr. 800,- pr. målepunkt pr. år.

Strøm/Kraftleveransen
Strømleveransen, selve forbruket, betaler du til din selvvalgte strømleverandør. Det er et åpent konkurransemarked, så du kan selv velge hvilken strømleverandør du ønsker å kjøpe kraftleveransen fra. Strømleverandørene kjøper kraft på kraftbørsen Nordpool, selger den videre til forbrukerne, som igjen får strømmen levert via netteieren i det området strømmen skal leveres i.

Det er mange forskjellige strømavtaler på markedet. Fra de billigste spotavtalene, avtaler med prisgaranti, avtaler som fastsetter prisen for et gitt tidsrom og rene fastprisavtaler.

Felles for alle strømavtaler er at de inneholder El-sertifikatavgift. Elsertifikat er en støtteordning for fornybar strøm. Ordningen finansieres av forbrukerne gjennom at strømleverandøren er pliktig til å legge elsertifikatprisen inn i strømprisen. Les mer om Elsertifikat her hos NVE.