Trollfjord Nett

Sikker og stabil strømforsyning

Kompensasjon

Få mer info om ordning for kompensasjon

Energiutredninger

Få mer info om energiutredningen/klima – og energiplan

Beredskap

Få mer informasjon om vår beredskap.

Leveringsplikt

Få mer informasjon om leveringsplikten.

Om strømnettet

Trollfjord Nett er tilknyttet sentralnettet (det norske hovednettet) med 130kV kraftledning fra Sortland via Hadseløya og mot Kvitfossen i Lofoten. I våre Transformatorstasjoner blir 130kV spenning transformert (senket) til 20kV som er høgspent fordelingsspenning i forsyningsområdet vårt.

Melbu transformatorstasjon ligger på Husby og ble bygd i 1968 med utvidelse i 1977. Transformatorkapasiteten er på 2x20MW.

Stokmarknes transformatorstasjon ligger like ved Hadselhallen og ble bygd i 1984. Transformatorkapasiteten er på 35MW. Med kraftsasjonene er samlet effekt på 81MW. Maksimalbelsatningen pr. jan. 2016 er på 37,6MW

130 kV regionalnett

3,3 kmLuftlinjer
3 stkHovedtransf.

Høyspent fordelingsnett

232 kmLuftlinjer
105 kmJord- og sjøkabel
158 stkTransf. i kiosk
161 stkTransf. i mast

Lavspent fordelingsnett

295 kmLuftlinjer
225 kmJord- og sjøkabel