Tekniske tjenester

Bestill ulike tjenester

Gravemelding

Bestill gravemelding elektronisk.

Byggestrøm

Bestill byggestrøm elektronisk.

Installatørmelding

Melding om installasjonsarbeid.

Informasjon om nytilknytning

Planlegging/forberedelse
Det er en stor fordel både for deg og Trollfjord Nett at vi får opprettet kontakt så tidlig som mulig under forberedelsene til å bygge nytt hus.

Byggestrøm
I byggeperioden er det sikkert nødvendig med byggestrøm blant annet til belysning, sementblander og annet verktøy.
Vanligvis forsøker vi å utføre tilkobling av byggestrøm på torsdag eller fredager.
Jo tidligere vi får beskjed, desto sikrere kan du være på at du får byggestrøm når du trenger den.

Midlertidig/permanent anlegg
I utgangspunktet plasserer vi byggestrømskapet ved nærmeste stolpe eller strømskap. Dersom dette punktet er langt unna byggeplassen kan vi allerede nu legge inntakskabelen fram mot byggeplassen, og koble byggestrømskapet til denne.

Anleggsbidrag:
Nettselskapene kan fastsette og innkreve anleggsbidrag når kostnadene ved å knytte nye kunder til nettet, eller ved å forsterke nettet til eksisterende kunder er høye i forhold til fremtidige inntekter som følge av investeringen.

-Anleggsbidrag ved forsterkning av en tilknytning kan beregnes når kunden krever økt kapasitet eller kvalitet som utløser behov for forsterkning.

– Anleggskostnad settes lik spesifikke kostnader ved tilknytningen eller forsterkningen, inkl. timeverk for personell, maskiner og utstyr. Det kan gjøres et påslag til dekning av driftskostnader som følger av tilknytningen på inntil 20 prosent av anleggskostnaden. Påslaget skal justeres i forhold til anleggets forventete økonomiske levetid.

Kontaktpersoner
Hos Trollfjord  Nett er vi klare til å hjelpe deg som ønsker nytilknytning.
Kontakt oss på telefon 76 11 80 20.