Byggestrøm

Når du bygge nytt og har behov for midlertidig byggestrøm og der det ikke er mulig å sette opp det permanente strømskapet (TKS-skap), kan du få leie byggestrømskap hos oss. 

Vi monterer og demonterer byggestrømskapet for deg.

Prisen for montering og demontering kr. 3.125,-
Leie av byggestrømskap kr. 112,50 pr. uke.
Leveranse av byggestrøm er momspliktige. Oppgitte priser er derfor inkludert mva.

Ved oppsett av TKS skap er det kun ordinære nettleietariffer under hele byggeperioden. Gjør oppmerksom på at det er mva plikt på nettleie under byggeperioden. Straks boligen er sluttført og tas i bruk til husholdningsformål må det gis beskjed til nettselskapet slik at måleren endres til mva fri husholdningsleveranse.

Priseksempel ved leie av byggestrømskap:

Montering/demontering av byggestrømskapet (engangskostnad): kr. 3.125,-

  • Leie byggestrømskap pr. måneden: kr. 472,-
  • Nettleie fastavgift pr. måned: Kr. 427,-
  • Nettleie energiledd: 23,75 øre/KWh
  • Forbruksavgift: For 2022  januar, februar og mars 11,13 øre/kWh og fra og med april 19,26 øre/kWh

NB: Strømleveranse kommer i tillegg til nettleien.

Ta kontakt med oss for mer informasjon og bestilling.

Bestille/avbestille byggestrøm

Gravemelding/kabelpåvisning

– Spør først – grav siden

Før graving må gravemelding forelegges kommunen, Telenor og Trollfjord Nett for godkjenning.

Den som graver har ansvaret og det er forbundet med erstatningsansvar å skade elektriske kabler ved uforsiktighet.

Hos oss får du opplysnig om det ligger elektriske kabler i det aktuelle området. Finnes det kabler der drar vi ut og påviser og markerer hvor de ligger, slik at du trygt kan grave.

Hvordan bestille kabelpåvisning?

Kontakt oss på telefon 76 11 80 20 mellom kl. 08.00 og 15.00, eller fyll ut skjemaet under og vi vil kontakter deg.

Kabelpåvisning utføres alle hverdager mellom kl. 07.30 og 15.00.

Bestill kabelpåvisning