Slik fungerer måleren

De nye strømmålerne registrerer hvor mye strøm du bruker hver time i døgnet, og sender informasjonen automatisk til nettselskapet ditt og eventuelle andre du gir tilgang.

Myndighetene har stilt klare krav til funksjonaliteten på de nye strømmålerne som nå installeres i de tusen hjem. Basert på dette har nettselskapene gjennomført anbudskonkurranser og valgt leverandør av målere.

Sendes automatisk

Målerne registrerer hvor mye strøm (antall kilowattimer) kunden bruker hver time i døgnet, men er tilrettelagt for målinger helt ned på kvartersnivå. Informasjonen samles opp og sendes automatisk inn til nettselskapet én gang i døgnet. Derfra går den videre til en nasjonal datasentral (Elhub) som har ansvar for den videre informasjonsflyten til strømselskaper og andre tjenesteleverandører du som kunde gir tilgang til måledataene.

Direkte tilgang

Målerne er også utstyrt med et såkalt HAN-grensesnitt, altså en kontakt hvor kunden kan hente ut sine egne data direkte fra måleren. Dette kan være nyttig ved bruk av energistyringssystemer i hjemmet. Da kan systemet følge med på hvor mye strøm boligen bruker til enhver tid, og hente prisinformasjon fra internett. NB! Viktig å merke seg at det er kunden selv som velger om han ønsker å ta i bruk denne muligheten.

Felles strøm- og nettregning

Smarte målere og daglig innrapportering av måledata til en nasjonal datasentral (Elhub) vil gjøre det enda enklere å få strømregning og nettleie på samme faktura. Det skal også bli enklere å melde flytting og å bytte mellom landets 110 strømleverandører.

SPØRSMÅL?