Hvorfor ny måler

Innføring av automatiske strømmålere er den største moderniseringen av strømnettet på over 100 år. Nye målere vil gjøre strømkundenes hverdag enklere, tryggere og smartere.

Det er myndighetene som har bestemt at alle landets strømkunder skal få nye, automatiske strømmålere.
De nye målerne har flere fordeler for deg som forbruker:

  • Du slipper å lese av strømmåleren, samtidig som du får bedre oversikt over forbruket.
  • Strømbrudd varsles automatisk til nettselskapet og kan dermed rettes raskere.
  • Nye målere åpner for tilleggstjenester som gjør det enklere å styre strømforbruket.

Mer detaljert informasjon

I løpet av de kommende årene skal det byttes rundt 2,5 millioner strømmålere over hele Norge. For deg som kunde betyr det først og fremst at du slipper å lese av måleren din. Informasjonen vil gå automatisk via nettselskapet til kraftleverandøren. Du får også en mer nøyaktig avlesing av forbruket time for time – ikke bare én gang i måneden, eller hver 3. måned som mange har i dag. Det betyr at du vil kunne få en mer presis strømregning, basert på hva strømmen koster akkurat når du bruker den.

Smartere strømbruk

Når informasjon om timesforbruk og timespriser på strøm kombineres med automatiske systemer for energistyring, blir det mulig å bruke strømmen mer effektivt. For eksempel kan du utsette lading av elbilen eller skru av varmekablene på badet noen timer, dersom strømprisen går over et visst nivå. Stadig flere elektriske apparater leveres med trådløs tilkobling til internett. Det betyr at de kan kommunisere med energisentralen i huset og bruke strøm på en smartere måte, uten at du trenger å løfte en finger og uten at det går ut over komforten eller sikkerheten din.

Enklere beredskap

Tvert imot vil smartere strømbruk øke sikkerheten for den enkelte strømkunde, fordi jevnere belastning i nettet reduserer faren for overbelastning og strømbrudd. Skulle uhellet likevel være ute og strømmen forsvinne fra boligen din, vil de nye målerne varsle nettselskapet automatisk. Dermed kan feilen rettes raskere slik at du slipper frostskader eller ødelagt frysemat når du er på ferie.

Enklere for plusskunder

De nye strømmålerne vil også bidra til at såkalte plusskunder som selv produserer strøm, for eksempel gjennom solcellepaneler på taket, kan selge kraftoverskuddet sitt tilbake til nettet. Måleren følger med på hvor mye strøm som passerer både inn og ut av boligen.

Samfunnsgevinster

Automatiske strømmålere er et viktig ledd i utviklingen av et smartere og mer effektivt strømnett. På sikt kan samfunnsgevinstene bli betydelige, ikke minst gjennom sparte investeringer i kraftnettet, noe strømkundene ellers må betale for. I et større perspektiv betyr det også at mer fornybar energi kan frigjøres til å erstatte fossil energibruk på ulike områder i samfunnet. Det vil være bra for klimaet.

SPØRSMÅL?