Slik skjer målerbytte

I Hadsel skal utskiftningen starte i august 2017.
I god tid før målerbytte vil det komme informasjon hjem til hver enkelt kunde.
Når det gjenstår 1-2 uker før målerbytte vil du motta en SMS med eksakt tidspunkt for målerbytte.

Trollfjord har avtale med OneCo Elektro AS for å utføre selve målerbrytte. SMS med ekstakt tidspunkt for målerbytte vil derfor komme fra dem. Tidspunktet må bekreftes og dersom det oppsatte tidspunktet ikke passer, så må det meldes tilbake til OneCo snarest. Det er en krevende kabal å skifte tusenvis av målere, derfor ber vi om at flest mulig tilpasser seg oppsatt tidspunkt.

Selve målerbyttet tar normalt rundt 20 minutter, og strømmen vil være borte mens montøren bytter måleren. I noen tilfeller kan det være nødvendig å gjøre tilpasninger i sikringsskapet, eller montere en antenne på skapet for at den nye måleren skal få kontakt med nærmeste basestasjon.

Rydd vei for montøren

Vi oppfordrer deg til å sjekke at det er lett atkomst til sikringsskapet og rydde unna eventuelle hindringer før montøren kommer hjem til deg. Slik blir målerbyttet mest mulig effektivt.

Be om legitimasjon

Når montøren kommer hjem til deg på avtalt tidspunkt, skal vedkommende vise gyldig ID-kort. Dersom montøren må inn i  Det må normalt være en voksen (over 18 år) til stede for at montøren skal kunne gå inn.

SPØRSMÅL?