SIKKERHET

Personvern og datasikkerhet tas på alvor og blir ivaretatt både av myndighetene og Trollfjord.

Strenge regler

Det har vært flere debatter rundt helsemelssige farer og datasikkerheten ved innføring av de smarte strømmålerne.

– Datatilsynet har forståelse for at data om strømbruk må samles inn for å gi korrekt faktura, men er opptatt av at det ikke samles inn mer informasjon enn det som trengs, og ikke mer enn det kunden har gitt samtykke til, sier direktør i Datatilsynet, Bjørn Erik Thon.

Datasikkerhet er helt sentralt for tilliten til systemet, og det har vært mye kontakt mellom NVE og Datatilsynet i denne saken.

Nettselskapene er underlagt de samme strenge reglene som bankene når det gjelder personvern og datasikkerhet. All informasjon sendes ved bruk av ulike krypteringsnøkler i et lukket nett, og ingen utenforstående har tilgang til dataene, med mindre kunden gir tilgang til det

Næringen har tatt grep for digital sikkerhet

I 2014 stiftet kraftnæringen selv KraftCERT, som skal bidra til å motvirke og avdekke digitale angrep, og bistå i håndteringen av digitale sikkerhetshendelser. KraftCERT ble stiftet av Statnett, Statkraft og Hafslund, og er med i den nasjonale beredskapsorganisasjonen.

Stråling

Det verserer flere debatter om helsemessige «farer» med den nye AMS måleren. Statens Strålevern avviser og beroliger – Den nye strømmåleren er ikke helsemessig farlig. Les mer fra Statens Strålevern her.

SPØRSMÅL?