Trollfjord AS har lange tradisjoner

  Vi må helt tilbake til 1937 for å finne begynnelsen til vår bedrift. Da ble Hadsel Kommunale kraftverk etablert og Fiskefjorden Kraftstasjon ble satt i drift for å produsere strøm til innbyggerne i Hadsel Kommune.

  Våre to andre kraftstasjoner Trollfjord I og Trollfjord II ble satt i drift i henholdsvis 1952 og 1956.

  I 1993 ble virksomheten omdannet til et aksjeselskap og fikk navnet Hadsel Energiverk AS. I 2003 endret vi navn til Trollfjord Kraft AS.

  I 2002 ble virksomhetsområdene utvidet og Trollfjord Bredbånd ble etablert. Nye satsningsområder ble utbygging og drift av bredbåndsnett med tjenestene Internett, IP-telefoni og Digital-TV.

  I 2017 ble konsernstrukturen endret, med morselskapet Trollfjord AS og tre datterselskap Trollfjord Bredbånd AS, Trollfjord Kraft AS og Trollfjord Nett AS.

  Konsernet sitt hovedkontor har også gjennomgått store endringer i 2016. Her kan du se en morsom film fra julen 2016 hvor vi viser frem våre ansatte og bygget.