• Samfunnsansvar og spons

Lokal entusiasme

Trollfjord ønsker å bidra til livskraftige lokalsamfunn via kunnskapsformidling, lokal handel og være en aktiv sponsor av kultur og idrettsarrangementer. Vår sponsorgjerning er i første rekke knyttet til aktivitet for barn og unge. Totalt bidrar vi årlig med støttemidler på rundt kr. 500 000,- til lokalsamfunnet. Vi gir fra mindre beløp som annonsestøtte til større støttebeløp til lag og foreninger.

Vi sponser aktiviteter i alle våre nedslagsfelt.

Ta kontakt med oss om du har spørsmål eller ønsker å søke om midler til positiv aktivitet for lokalsamfunnet.

Stolte sponsorer

Kontaktskjema

Samfunnsengasjement

Trollfjord skal drive effektivt og lønnsomt til det beste for kunder, ansatte og eier. Vi skal være en ledende bedrift i Hadsel kommune. Sterke og gode lokalsamfunn er viktig for Trollfjord.

Vårt samfunnsregnskap synligjør verdiskapning, direkte og indirekte sysselsettingseffekt i lokalsamfunnet.

Samfunnsregnskapet viser verdiskapning til fordeling, fordeling av skatter og avgifter, lokale og regionale innkjøp, samt lokal sponsing/annonsering.

I 2014 var fordelingen av Trollfjords verdiskapning, totalt 44,1 MNOK, slik:

Skatter og avgifters fordeling på stat og kommune, totalt 11 MNOK:

Fordelingen av våre totale innkjøp, totalt 73 MNOK: