• Elhub

Hva er Elhub:

Enkelt oppsummert er Elhub Statnetts nye datahub. Datahuben blir en felles nasjonal måledatabase. Denne skal effektivisere kraftmarkedet. Markedsprosesser som strømsalg, flytting, opphør av strømkontrakter, utveksling av målerverdier og lignende skal nå gå via Elhuben.

Formålet med Elhuben og nye prosesserer er å forenkle og forbedre strømmarkedet. Netteier og kraftleverandør skal nå forholde seg til Elhuben og ikke andre nett og kraftleverandører.

Du har tilgang til alle dine data på Elhub portalen.
Her kan du med elektronisk ID logge deg inn på Elhub portalen.

Bestill nå