• Trippelgaranti

Strømforsikring med trippelgaranti gir deg ekstra trygghet i hverdagen.

Inkludert i kraftproduktet Trollfjord Garanti er strømforsikringen Trippelgaranti. Det betyr at du slipper å bekymre deg for strømregningen om du skulle bli uforutsett syk, arbeidsledig eller lynet slår ned. Forsikringen dekker fra 1.1.18 både strøm og nettleie.

Ingen regning fra oss på ditt strømforbruk dersom du skulle bli syk

Blir du syk og det medfører arbeidsuførhet får du ingen regning fra oss i inntil 6 måneder.
Maks beløp per måned er kr. 5000,-.

Ingen regning fra oss for strømforbruket ditt dersom du skulle bli arbeidsledig

Blir du arbeidsledig dekker vi strømutgiftene dine i inntil 6 måneder. Maksbeløp per måned er kr. 5000,-.

Ingen egenandel hvis lynet slår ned

Elektronisk inventar som ødelegges av lynnedslag, overspenning eller elektrisk feil dekkes normalt av innboforsikringen, men du må gjerne betale en betydelig egenandel likevel. Strømforsikringen dekker egenandel med inntil kr. 4000,-.

Trippelgarantien koster deg kun kr. 1,50 per dag (fra 1.2.18). Forsikringen dekker fra 1.1.18 både strømforbruket og nettleien.

Dersom du ikke ønsker strømforsikringen inkludert i Garantien kan du når som helst avbestille denne ved å ta kontakt med oss.

Bedre dekning med nytt forsikringsselskap

Fra 1. desember 2020 overtar Am Trust International Underwriters DAC som leverandør av forsikringstjenesten. Da oppdateres vilkårene slik at dekningen for strømforsikringen blir enda bedre. Dette innebærer at det ikke lenger vil være noe unntak ved pandemi. Dekningen utvides også slik at det gis utbetaling ved sykehusinnleggelse og død for personer som ikke er i arbeid. Ellers fungerer strømforsikringen som før og prisen forblir uendret.

NB! Første gang du logger deg på skadeportalen blir du spurt om navn, epost og en access code.  Access Code er:» Dinskade «. 

Kriterier som er lagt til grunn for å ha forsikring

  • Forsikrede må ha fast bostedsadresse i Norge og være medlem av folketrygden, jfr. Lov om folketrygd av 28.2.1997, kap 2.
  • Forsikringen gjelder bare for personer som har vært fast ansatt sammenhengende de siste 6 månedene før forsikringen starter.
  • Forsikrede må være 100% arbeidsufør og ikke kjent med forestående arbeidsledighet eller arbeidsuførhet (sykemelding).
  • Forsikringen gjelder også for selvstendig næringsdrivende og forsikredes ektefelle/partner/samboer med felles bostedsadresse registrert i Folkeregisteret samt være medlem av folketrygden.
  • Forsikringen gjelder forsikredes hovedmåler.
  • Fullstendige vilkår kan du lese i linken «vilkår strømforsikring» øverst til høyre på denne siden.

Lurer du på noe?
Vi hjelper deg

Bestill

  • Les mer om avtalene ved å klikke på tittelen.

Bestill nå