Trollfjord Garanti

Følger prisen på strømbørsen samtidig som den sikrer deg mot høye strømpriser.

Prisinformasjon
- Pristak: 59,5 øre/KWh (eks mva)
- Pris: Spotpris
- Månedsbeløp: 35,00,-
- Påslag: 5,4 øre/KWh (inkl. elsertifikat)
- Garantikostnad: 0,5 - 3 øre/KWh
- Strømforsikringsverdi: 30.000,-
Pris Trollfjord Garanti forrige måned: 10,39 øre/KWh (eks mva, Nord Norge inkl påslaget) Alle som har automatisk strømmåler får registrert forbruket time for time til timesspotprisen. Månedsprisen på fakturaen er en snitt pris for hver enkelt kundes forbruk. Oppgitt månedspris for Trollfjord Garanti kan derfor variere litt fra forbruker til forbruker.

Strømforsikring
Trollfjord Garanti gir deg sikkerhet for dekning av strømregningen dersom du skulle bli uforutsett syk, arbeidsledig eller lynet slår ned. Les mer om strømforsikringen her.

Faktura
Få fakturaen rett i nettbanken din, eller på e-post. eFaktura oppretter du i nettbanken din. e-post faktura avtaler du med oss.

Gjør det enkelt
Fakturavarsling eller eFaktura kan kombineres med avtalegiro. Velg gjerne begge deler, så har du det enklest mulig.