Trollfjord Garanti

Følger prisen på strømbørsen samtidig som den sikrer deg mot høye strømpriser.

Prisinformasjon
- Pristak: 59,5 øre/KWh (eks mva)
- Pris: Spotpris
- Månedsbeløp: 35,00,-
- Påslag: 5,6 øre/KWh (inkl. elsertifikat)
- Garantikostnad: 0,5 - 3 øre/KWh
- Strømforsikringsverdi: 30.000,-
Pris Trollfjord Garanti forrige måned: 9,82 øre/KWh (eks mva, Nord Norge)

Strømforsikring
Trollfjord Garanti gir deg sikkert for dekning av strømregningen dersom du skulle bli uforutsett syk, arbeidsledig eller lynet slår ned. Les mer om strømforsikringen her.

Faktura
Få fakturaen rett i nettbanken din, eller på e-post. eFaktura oppretter du i nettbanken din, fakturavarsling avtaler du direkte med oss, post@trollfjord.no

Gjør det enkelt
Fakturavarsling eller eFaktura kan kombineres med avtalegiro. Velg gjerne begge deler, så har du det enklest mulig.