Endring i TV-tilbudet

Fra 30. juni endres TV-tilbudet fra Get for deg med Get Start. Fra 1. august slukkes de analoge TV-signalene.