Tenk! Vi har runda 10.000 bredbåndskunder.

Tenk! Vi har runda 10.000 bredbåndskunder.