• Vi hjelper deg

    Kundeservice

Wifi

Med mindre du har endret dette selv, vil du på undersiden av modem/ruter levert fra oss se passordet til ditt trådløse nettverk; WPA/WIFI key.
Hvis du er usikker på hvor passordet er plassert på din ruter, se oversikten over ulike rutere vi leverer “her” (egen side med bilde av hver enkelt ruters passordfelt)

Du kan endre ditt nettverksnavn og -passord “her”. (egen side med info)

Kontroller at modem/ruter er slått på og at trådløst nettverk (WiFi) er aktivert på enheten.
Pass også på at du forsøker å koble deg på riktig nettverk og at du skriver inn passordet korrekt, med skille mellom små og store bokstaver.
Med mindre du har endret dette selv, fra Min side e.l., vil du på den trådløse ruteren levert fra oss kunne se din nettverksnøkkel på undersiden av boksen markert med enten WPA, WIFI key eller Wireless key.

Ofte behøver man en lengre nettverkskabel for å få til dette. Slike får man kjøpt i de fleste elektronikkbutikker. Du trenger da en cat-5 eller cat-6 kabel (hastigheter over 100 mbit/s) med RJ-45 kontakt. Det kables på samme måte som i dag. Hvis du ønsker å flytte sentralen som er montert av oss, så må den jobben utføres av en montør.
(bilde av cat 5/6 kabel)

Du kan bruke din egen trådløse ruter hvis du ønsker. Vi har for øvrig ikke tilgang til eksternt utstyr og vet derfor ikke hvilket passord du har på en slik ruter.
Det er viktig at sentralen vår blir satt i bridgemodus hvis du skal benytte en ekstern ruter.

Du kan se hvilken hastighet du har under «min side» på Trollfjord.no eller på fakturaen du har mottatt hos oss.
Du kan måle hastigheten din også, og da er det viktig at du gjør målingen med PC og nettverkskabel som er koblet rett i ruter.

Les mer om hastigheter under “internett” på nettsiden vår.

Når du er tilkoblet et trådløst nettverk vil hastigheten variere. Det kan skyldes avstanden til ruteren, fysiske hindringer mellom ruter og enheten du benytter (vegger,vannbåren varme, møbler o.l.) eller at det er elektronisk støy som forstyrrer signalene. Andre årsaker kan være at noen av enhetene som brukes er gamle og dermed trekker ned opplevelsen for de andre som bruker internettet. I tillegg så kan trådløsdekningen svekkes ved at noen av brukerne er langt borte fra ruteren når de er pålogget.
Se gjerne «Wifi tips» på nettsiden vår for å forbedre de trådløse signalene.

Dette kan skyldes at enheten er utenfor ruterens dekning, at WiFi/trådløst er deaktivert på enheten din eller at enheten din ikke klarer å koble seg til fordi krypteringen på nettverket er for avansert. Dette gjelder spesielt eldre enheter som f.eks PC med gammelt nettverkskort eller en gammel mobiltelefon.

En ruter er boksen som sender ut et trådløst signal (WiFi) som gjør det mulig for deg å koble deg til Internett uten å bruke en kabel.
Hos Trollfjord bredbånd bruker vi rutere fra Zhone, Arris, Airties og Inteno.

Dette kan oppstå hvis man har koblet TV-en til det trådløse nettverket. Det anbefales å bruke en nettverkskabel mellom ruter og TV da disse tjenestene er avhengige av et stabilt og sterkt signal. Har ikke TV-en mulighet til å kobles til med kabel, forsøk å flytte ruteren inn i samme rom som TV-en er plassert i.
Nettverkskortene i Smart-TV`er kan variere i kvalitet og det kan skape problemer.

Hvis du måler hastigheten på bredbåndet med kabel til en datamaskin tilkoblet LAN1-utgangen på routeren og det er et stort avvik fra det du måler trådløst kan det tyde på radiostøy.
Skru av alt du vet sender ut radiosignaler, og annet elektronisk utstyr (babycall, TV, Bluetooth-utstyr o.l.). Ødelagte mikrobølgeovner kan også lekke radiostøy. Ta en ny måling trådløst og se om resultat blir bedre. Husk at naboen sitt trådløse nettverk også kan skape støy.
Et godt tips kan være at du kobler deg på 5 GHz og se om det fungerer bedre, siden det er mindre støy ved å bruke 5 GHz.

Be enheten din om å glemme nettverket. Dette gjøres i innstillinger eller nettverksinstillinger på enheten du har problemer med. Logg så inn på nytt med passordet du har valgt.
Det kan også være feil i passordet, feil kryptering eller at passordet ikke innfrir kriteriene som kreves. Passordet må bestå av minimum 8 tegn – du kan bruke tall og store og små bokstaver. Ikke bruk Æ, Ø eller Å.

Wifi Premium er et mesh-nettverk bestående av tre enheter som plasseres på ulike steder i boligen din. Hovedenheten kobles direkte opp mot din ruter, mens de øvrige enhetene kommuniserer trådløst med hverandre. De setter sammen opp et WiFi-nett som gir deg trådløs-dekning i hele boligen.

Etablering kr 990,- og leiepris kr 49,- pr mnd for boligpakke med 3 enheter.

AirTies er et mesh-nettverk bestående av tre enheter som plasseres på ulike steder i boligen din. Hovedenheten kobles direkte opp mot din ruter, mens de øvrige enhetene kommuniserer trådløst med hverandre. De setter sammen opp et WiFi-nett som gir deg trådløs-dekning i hele boligen. Se forbrukertest fra Tek.no:  https://www.tek.no/artikler/test-airties-4920-boligpakke/367665

Det er også mulig å kjøpe 1 stk airties ruter, og det er en enkelt ruter som kan være tilstrekkelig for leiligheter eller mindre hus.

Les mer om AirTies på : https://trollfjord.no/bredband/airties/

En boks kobles til ruteren med en nettverkskabel. Deretter settes øvrige bokser i de områdene man opplever dårlig dekning, og kobler alle til strømnettet.

Kort tid etter kan man bruke trådløsnettet som før – bare med enda bedre kvalitet og opplevelsen av raskere tjenester.

2,4 GHz: Best i store hus

Eldre utstyr støtter typisk bare 2,4 GHz-båndet. Disse signalene kan nå relativt langt, noe som gjør at de lett skaper trådløs støy for andre nettverk. De er også mer utsatt for støy fra andre, som nabonettverk og utstyr med Bluetooth.

Har du stort hus og ikke så mange naboer tett på? Da kan 2,4 GHz være den beste innstillingen hos deg.  Dette båndet sender signaler med lengre radiobølger og vil gi best dekning dersom du bor i et stort hus.

5 GHz: Bedre kapasitet

Disse signalene er langt mindre utsatt for støy, og skaper også mindre støy for andre nettverk. Samtidig vil du gjerne trenge flere trådløse aksesspunkter for å kunne dekke en hel bolig, fordi signalene har kortere rekkevidde.

På en annen side så er det en høyere frekvens på 5 GHz-båndet, så det vil ikke penetrere vegger og hindringer like lett som det 2,4 GHz gjør. Med andre ord er rekkevidden kortere, men kapasiteten bedre.