• Ballangen

Vi leverer bredbånd i flere områder i Ballangen, og bygger stadig ut nye

Se status for de områdene som er under utbygging

OmrådeStatus
ArnesFerdig utbygget
Sentrum, se kart av vår fibertrasé nedenforUnder utbygging
Bjørkåsen, se kart av vår fibertrasé nedenforUnder utbygging
Kjeldebotn/EfjordFerdig utbygget

Trasékart

Se trasékart for utbyggingen Sentrum/Bjørkåsen: https://nettflyt.nauststaging.no/kart/Y9kax