• Bleik

Vi leverer bredbånd i flere områder i Bleik, og bygger stadig ut nye

Se status for de områdene som er under utbygging

OmrådeStatus
SentrumGårdsveien nr. 1- 66 er ferdig utbygget.
Resten av sentrum er foreløpig uavklart mtp utbygging.
Bestill nå