• Hadsel

Vi leverer bredbånd i flere områder i Hadsel, og bygger stadig ut nye

Se status for de områdene som er under utbygging

OmrådeStatus
StokmarknesFerdig utbygget
MelbuFerdig utbygget
LangøyaFerdig utbygget