• Salangen

Vi leverer bredbånd i flere områder i Salangen, og bygger stadig ut nye

Se status for de områdene som er under utbygging

OmrådeStatus
MelenFerdig utbygget
SalangsverketFerdig utbygget
SjøveganFerdig utbygget
Øvre SalangenFerdig utbygget