• Telefoni

Kom enkelt i gang med telefoni

Forutsetter internettabonnement hos Trollfjord Bredbånd. Du kan beholde ditt gamle telefonnummer.
Fasttelefoni for bedriftskunder: flere telefonnummer kan benyttes.
Kunden betaler abonnementsavgift pr. måned og tellerskritt for trafikk utenfor Trollfjord Bredbånds nett.
Gratis tellerskritt for norgestakst for fiber – og kabel TV-kundene hos Trollfjord Bredbånd.
All trafikk til abonnenter i Trollfjord Bredbånds nettverk er gratis.
Tellerskrittprisen hos Trollfjord Bredbånd skal alltid være billigere enn hos Telenor.

Ringetakster telefoni

DestinasjonUkedag/helgTrollfjord Bredbånd
Start-kost
Trollfjord Bredbånd
Minuttpris
NorgestakstHelg 08.00 – 17.000,890,13
NorgestakstHelg 17.00 – 08.000,890,13
NorgestakstUkedag 08.00 – 17.000,890,13
NorgestakstUkedag 17.00 – 08.000,890,13
Til TelenorHelg 08.00 – 17.000,891.06
Til TelenorHelg 17.00 – 08.000,891.06
Til TelenorUkedag 08.00 – 17.000,891.06
Til TelenorUkedag 17.00 – 08.000,891.06
Til NetComHelg 08.00 – 17.000,891,65
Til NetComUkedag 08.00 – 17.000,891,65
Til NetComHelg 17.00 – 08.000,891,65
Til NetComUkedag 17.00 – 08.000,891,65

Alle priser er inkl. mva. Øvrige priser følger Telenors pris.