• Samfunnsansvar og spons

Lokal entusiasme

Trollfjord ønsker å bidra til livskraftige lokalsamfunn via kunnskapsformidling, lokal handel og være en aktiv sponsor av kultur og idrettsarrangementer. Vår sponsorgjerning er i første rekke knyttet til aktivitet for barn og unge. Totalt bidrar vi årlig med støttemidler på rundt kr. 850 000,- til lokalsamfunnet. Vi gir fra mindre beløp som annonsestøtte til større støttebeløp til lag og foreninger.

Vi sponser aktiviteter i alle våre nedslagsfelt.

Ta kontakt med oss om du har spørsmål eller ønsker å søke om midler til positiv aktivitet for lokalsamfunnet.

Stolte sponsorer

Kontaktskjema

Samfunnsengasjement

Samfunnsregnskapets formål er å synliggjøre selskapets verdiskapning og direkte og indirekte sysselsettingseffekter i lokalsamfunnet, og beskriver følgende forhold:

  • Verdiskapning til fordeling
  • Fordeling av skatter og avgifter
  • Lokale og regionale innkjøp
  • Lokal sponsing og støtte

Fordeling av selskapets verdiskaping (64,3 MNOK)

Skatter og avgifter fordelt stat og kommune (16 MNOK)

Fordelingen av våre totale innkjøp  (196 MNOK)

NETTO VERDISKAPNING TIL FORDELING LOKALT I HADSEL KOMMUNE: 29,3 MNOK

Inntektsskatt fra ansatte:6,8 mill. kr.
Lønn til ansatte:22,2 mill. kr.
Renter på ansvarlig lån til eiere:0,3 mill. kr.
Eiendomsskatt til Hadsel kommune0,7 mill. kr.

VERDIER FRA LOKALE INNKJØP/SPONSING: 20,35 MNOK

Lokalt innkjøp19,5 mill. kr
Sponsing/annonser 0,85 mill. kr