• Samfunnsansvar og spons

Lokal entusiasme

Trollfjord ønsker å bidra til livskraftige lokalsamfunn via kunnskapsformidling, lokal handel og være en aktiv sponsor av kultur og idrettsarrangementer. Vår sponsorgjerning er i første rekke knyttet til aktivitet for barn og unge. Totalt bidrar vi årlig med støttemidler på rundt kr. 850 000,- til lokalsamfunnet. Vi gir fra mindre beløp som annonsestøtte til større støttebeløp til lag og foreninger.

Vi sponser aktiviteter i alle våre nedslagsfelt.

Ta kontakt med oss om du har spørsmål eller ønsker å søke om midler til positiv aktivitet for lokalsamfunnet.

Stolte sponsorer

Kontaktskjema

Samfunnsengasjement

Samfunnsregnskapets formål er å synliggjøre selskapets verdiskapning og direkte og indirekte sysselsettingseffekter i lokalsamfunnet, og beskriver følgende forhold:

  • Verdiskapning til fordeling
  • Fordeling av skatter og avgifter
  • Lokale og regionale innkjøp
  • Lokal sponsing og støtte

Fordeling av selskapets verdiskaping (64,3 MNOK)

Skatter og avgifter fordelt stat og kommune (16 MNOK)

Fordelingen av våre totale innkjøp  (196 MNOK)