Vedlikehold Sandstrand/Grovfjord: Flytting av eksisterende kunder over på ny sentral

Vi flytter eksisterende kunder over på ny sentral i Grovfjord i dag. Dette vil medføre brudd på noen minutter for alle våre kunder i Sandstrand/Tovik/Grovfjord-området.